Everything you care about in one place

Follow feeds: blogs, news, RSS and more. An effortless way to read and digest content of your choice.

Get Feeder

riksbank.se

Tal och presentationer - Riksbanken

Get the latest updates from Tal och presentationer - Riksbanken directly as they happen.

Follow now 16 followers

Latest posts

Last updated 3 days ago

Skingsley: Ekonomiska läget och penningpolitiken

about 2 months ago

”Med en så här djup kris är det rimligt att tro att...

Ohlsson: Inflationsstatistiken svårtolkad under den ekonomiska krisen

4 months ago

”Vem skulle ha kunnat föreställa sig att våren 2020 skulle gestalta sig...

Ingves: Centralbankens balansräkning allt viktigare för penningpolitiken

4 months ago

För att en centralbank ska kunna föra en ändamålsenlig penningpolitik behöver den...

Ingves om Riksbankens åtgärder för att mildra coronakrisens effekter på ekonomin

7 months ago

De senaste veckorna har varit några av de mest dramatiska Sverige har...

Ingves utfrågning i finansutskottet: Riksbanken har beredskap att agera

8 months ago

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman deltar idag i årets...

Breman utfrågning i finansutskottet: Riksbanken har beredskap att agera

8 months ago

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman deltar idag i årets...

Breman: Så kan Riksbanken bidra till klimatpolitiken

8 months ago

”Effekterna av klimatförändringarna kommer att kräva att vi gör en omställning. Men...

Skingsley: Vägen från finanskrisen och framåt – Den penningpolitiska utvecklingen

9 months ago

Inflationsmålet har - i kombination med en rad andra reformer under 1990-talet...

Ingves i finansutskottet: Utfrågning om finansiell stabilitet

9 months ago

Riksbankschef Stefan Ingves deltog idag i riksdagens finansutskotts öppna utfrågning om finansiell...