Everything you care about in one place

Follow feeds: blogs, news, RSS and more. An effortless way to read and digest content of your choice.

Get Feeder

riksbank.se

Tal och presentationer - Riksbanken

Get the latest updates from Tal och presentationer - Riksbanken directly as they happen.

Follow now 26 followers

Latest posts

Last updated over 1 year ago

Breman: Inflationen behöver bli låg och stabil igen

over 1 year ago

Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag. Det...

Flodén: Riksbankens förluster speglar inte det samhällsekonomiska resultatet

over 1 year ago

”De tillgångsköp som Riksbanken gjorde under pandemins mest akuta skede bidrog till...

Jansson: Samspel gynnar den ekonomiska utvecklingen

over 1 year ago

”För drygt ett år sedan, när vi hade haft en lång period...

Ingves i finansutskottet: Vi värnar inflationsmålet

almost 2 years ago

Den höga inflationen skapar problem. Den urholkar köpkraften – framför allt för...

Jansson i finansutskottet: Vi värnar inflationsmålet

almost 2 years ago

Den höga inflationen skapar problem. Den urholkar köpkraften – framför allt för...

Breman: Från 500 till -0,5 procent ränta – och sedan?

almost 2 years ago

”Det är av yttersta vikt att vi värnar inflationsmålet som ankare för...

Flodén: Penningpolitiken är inriktad på att föra inflationen tillbaka till målet

almost 2 years ago

Inflationen har blivit högre än väntat under sommaren. Det är tydligt att...

Breman: Vi behöver fortsätta att agera för att inflationen ska komma tillbaka till målet

about 2 years ago

”Inflationen är för hög, den har spritt sig brett och är kännbar...

Ingves: Inflationsmålspolitiken behöver uppdateras för att klara framtidens utmaningar

about 2 years ago

Inflationsmålspolitiken har varit motståndskraftig och anpassningsbar – både i normala tider och...

Ohlsson: Krig leder ofta till inflation

about 2 years ago

I ett tal vid Uppsala universitet konstaterade vice riksbankschef Henry Ohlsson att...

Ingves i finansutskottet: Utfrågning om Redogörelsen för penningpolitiken 2021

about 2 years ago

Under tisdagen deltog hela Riksbankens direktion i finansutskottets årliga utfrågning om penningpolitiken...

Skingsley: Hög inflation och stigande reporänta – vad händer med Riksbankens balansräkning?

about 2 years ago

”Den relativt korta löptiden på Riksbankens värdepappersinnehav gör att merparten kommer att...