Everything you care about in one place

Follow feeds: blogs, news, RSS and more. An effortless way to read and digest content of your choice.

Get Feeder

riksbank.se

Tal och presentationer - Riksbanken

Get the latest updates from Tal och presentationer - Riksbanken directly as they happen.

Follow now 21 followers

Latest posts

Last updated 30 days ago

Skingsley om sommarens utveckling: Stark återhämtning med svagt inflationstryck

30 days ago

”Det har varit en högtrycksbetonad sommar även ur ett ekonomiskt perspektiv”. Det...

Ingves: Flexibilitet avgörande för Riksbanken i en tid av förändringar

4 months ago

”Vår ekonomiska omvärld förändras kontinuerligt och som centralbank måste vi då ha...

Skingsley: Reformer inom bostads- och skattepolitiken behövs för att lösa problemen på bostadsmarknaden

4 months ago

”Det finansiella systemet har med hjälp av omfattande stödåtgärder klarat sig relativt...

Skingsley: Att anpassa sig till nya villkor - penningpolitisk frihet under ansvar

4 months ago

”Pandemiutbrottet visar på vikten av handlingsfrihet. Att vi haft friheten att själva...

Ingves i finansutskottet: Utfrågning om Redogörelsen för penningpolitiken 2020

5 months ago

2020 var i många avseenden ett ovanligt år. Så även för Riksbankens...

Ohlsson: Svenskarna har en glömd förmögenhet

6 months ago

När tillgångspriserna stiger blir förmögenhetsfördelningen ojämnare eftersom tillgångarna inte är jämnt fördelade...

Ingves utfrågning i finansutskottet: Penningpolitiken ger stöd åt återhämtningen och inflationen

6 months ago

Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl...

Jansson utfrågning i finansutskottet: Penningpolitiken ger stöd åt återhämtningen och inflationen

6 months ago

Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl...

Breman: Penningpolitiken efter corona – vi behöver tänka i nya banor

7 months ago

”Pandemin och dess ekonomiska konsekvenser visar med all önskvärd tydlighet att vi...

Ingves i finansutskottet: Utfrågning om finansiell stabilitet

8 months ago

Ingves i finansutskottet: Utfrågning om finansiell stabilitet

Jansson: Viktigt att Riksbanken kan hålla ekonomin uppe i dåliga tider

9 months ago

”Just nu arbetar regeringar och centralbanker för fullt med att dämpa effekterna...

En Riksbank rustad för framtiden

10 months ago

”Vårt fokus har varit att hålla räntorna låga och se till att...